Boşanma Davasında Nafaka

Nafaka, anlaşmalı boşanma davalarında tarafların kararlaştırdığı ve bir eşin diğer eşe ödemek zorunda olduğu aylık miktardır. Çekişmeli boşanma davasında nafaka ise, hakimin sosyo-ekonomik durum uyarınca takdir ettiği miktarın bir eş tarafından diğer eşe ödenmesi durumudur. Boşanma davası devam ederken ödenen nafaka olduğu gibi, boşanma davası sonuçlandıktan sonra ödenmeye devam eden nafaka türleri de vardır.

Boşanma davasında nafaka çeşitleri; Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası olmak üzere çeşitlere ayrılmıştır.

Tedbir Nafakası Nedir ?

Hakim, boşanma davası devam ederken, geçici velayetin verildiği eş adına diğer eş tarafından belli bir miktar nafaka ödenmesini kararlaştırabilir. Bu durumda, hem geçici velayetin verildiği eş adına hem de velayeti verilen çocuk adına tedbir nafakası verilmesi talep edilebilir ve hakim tarafından karar verilebilir. Tedbir nafakasının başlangıç tarihi dava tarihi olup, bitiş tarihi davanın kesinleştiği tarihtir. Ayrıca, boşanma davasından bağımsız olarak da tedbir nafakası davası açılabilir.

İştirak Nafakası Nedir ?

Boşanma davasında nafaka, tarafların müşterek çocuğu bulunması halinde, velayetin bulunduğu eşe, çocukların eğitim, bakım ve benzeri masraflarını karşılamak üzere verilen aylık ödemedir. Her bir çocuk için ayrı ayrı iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekmektedir. Çocukların yaşı, eğitimi, bakım masrafları hakim tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Yine, iştirak nafakasının miktarı, tarafların ödeme güçlüklerine ve sosyo-ekonomik durumlarına göre belirlenir.

Yoksulluk Nafakası Nedir ?

Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek taraf, diğer taraftan kusuru oranında belli bir miktar nafaka isteyebilir. Bu durumda, nafaka yükümlüsünün kusuru bulunması şart değildir. Yoksulluk nafakasının talep edilmesi gerekmektedir. Boşanma davası kesinleştikten sonra da yoksulluk nafakası talep edilebilir. Yoksulluk nafakası miktarının tespiti, tarafların gelir durumuna ve ödeme güçlüklerine göre takdir edilecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında, yoksulluk nafakası talep edilmemesi konusunda taraflar anlaşmış ise, daha sonrasında taraflar yoksulluk nafakası talep edemeyecektir.

Nafaka Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma davası ile birlikte talep edilmeyen nafakalarla ilgili olarak süresi içerisinde nafaka davası açılabilmektedir.

Ayrıca, boşanma davasında nafaka alacaklarının ödenmemesi halinde ilamlı icra yolu ile icra takibi başlatılabilmektedir.

Nafaka Miktarı Nasıl Hesaplanır ?

Boşanma davasında nafaka miktarı belirli bir yüzde oranına göre hesaplanamamaktadır. Nafaka miktarı, boşanmada tarafların sosyo-ekonomik durumuna, aylık gelir miktarına, hangi şehirde yaşadıklarına ve gider miktarlarına göre değişiklik gösterecektir. Yoksulluk nafakasında, yoksulluğa düşecek tarafın sosyal ve ekonomik durumunun ne kadar etkilendiğine, iştirak nafakasında ise çocukların yaşına, eğitim seviyesine ve sosyal durumlarına, giderlerinin miktarına göre değişiklik gösterecektir. Nafakanın miktarı, bu hususlar göz önüne alınarak hakim tarafından takdir edilecektir.