Anlaşmalı Boşanma Davası

 

Evlilik birliği içerisinde tarafların kendi iradeleriyle ve ortak aldığı karar neticesinde evlilik birliğini sona erdirmek için açtıkları da anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası, her iki tarafın iradesi ile gerçekleştiğinden, çekişmeli boşanma davasına göre tarafların yıpranmadan, daha hızlı ve etkin bir şekilde boşanmalarının gerçekleştiği bir sistemdir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Açılacak olan anlaşmalı boşanma davası için en az 1 yıl süren bir evlilik olması gerekmektedir. Bu evlilik neticesinde, taraflardan birinin dava açması ve diğer tarafın davayı kabul etmesi veya her iki tarafın da birlikte mahkemeye başvurmak sureti ile dava açması neticesinde anlaşmalı boşanma davasının varlığından söz edebiliriz.

Boşanma davası açıldıktan sonra, yapılacak duruşmada hakim, tarafların ortak boşanma iradelerinin olduğuna ve boşanmanın getirdiği maddi-manevi tüm sonuçlar yönünden tarafların anlaştığına kanaat etmelidir. Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların duruşmada fiziken hazır olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşür ?

Tarafların çekişmeli boşanma davası devam ederken anlaşmalı olarak boşanma iradesine sahip olmaya başlamışlarsa, maddi-manevi tüm hususlardaki anlaşma şartlarını gösteren protokolü mahkemeye sunmaları ile anlaşmalı boşanma gerçekleşebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Belirtilmeli ?

Taraflar anlaşmalı boşanma davası açarken, evlilik birliğinden kaynaklanan tüm sonuçlar için anlaştıklarını gösteren anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Bu protokolde, maddi-manevi tazminat, nafaka (iştirak ve yoksulluk nafakası), çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel münasebet, mal paylaşımı gibi hususların protokolde belirtilmesi ve şartlarının kanuna uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir

Taraflar, protokol için gerekli şartlarda henüz anlaşamamışsa, dava devam ederken hakim önünde de şartlarını ifade edebilirler. Bu sebeple protokolün veya belirlenen şartların hakim tarafından uygun bulunması gerekir. Aksi halde, hakim protokolde değişikliğe gidebilir ve değişen şartların kabulü halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Değişen şartların kabul edilmemesi halinde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşebilmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için, boşanma şartlarının kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi ve tarafların ortak iradeye sahip olması önemli bir husustur. Mahkemelerin yoğunluğuna göre 1-2 ay içerisinde duruşma günü verilerek tarafların da fiziki olarak duruşmada hazır bulunmaları ve protokoldeki ortak irade beyanlarını dile getirmeleri halinde tek celsede sonuç alınabilmesi muhtemeldir. Bu nedenle, tarafların ilerleyen süreçte hak kaybına uğramalarını önlemek amacıyla ilgili protokolün hazırlanması ve dava takibi hususunda, konusunda uzman bir avukata danışması tavsiye edilmektedir.

• ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA İRADE BEYANINDAN DÖNÜLMESİ:

KARAR: Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir. ( YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2269 K. 2017/5101 T. 2.5.2017)

“Bizimle ilgili detaylı bilgi almak için Hakkımızda bölümünü ziyaret edebilirsiniz.”