Gerçekleştireceğimiz görüşme neticesinde işlemin genel ya da özel vekaletname ile çözümlenmesi gerektiği konusunda size yapmanız gerekenleri detaylı bir şekilde iletiyoruz. Avukatınızın talebi doğrultusunda vekaletname çıkartmak için gideceğiniz noterde avukatınızın size vereceği vekalet bilgilerini notere bildirmeniz yeterli olacaktır.