Vermiş olduğunuz genel dava vekaletnameniz büromuzda saklanır ve vekaletnamede her hangi bir süre sınırı belirtilmemişse bu vekaletname ile takip etmemizi istediğiniz tüm adli ya da idari davalarınız takip edilebilir. Fakat özel yetki gerektiren dava ve işler için ayrıca vekaletname vermeniz gerekebilmektedir.